JKP «KOMUNALAC» d.o.o. HADŽIĆI

Broj: 4221-II-05/19   

Hadžići, 24.09.2019.godine

   O B A V I J E S T

 

U skladu sa članom 18. Zakona o komunalnim djelatnostima ( “Sl. Novine Kantona Sarajevo” br. 14/16) i članom 68. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (“Sl. Novine Kantona Sarajevo” br. 22/16 ):

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI VODOVODA 

“Krupa” Hadžići

DA ĆE DANA 25.09.2019.godine U PERIODU  0800 - 1600h 

         u ulicama Igmanska, Igmanska 1, Igmanski put, Žunovačka, Žunovačka 1, 5 April, 27 Juli, Stara pruga i  Tinohovska, Hadžići                        

DOĆI DO PREKIDA U VODOSNABDIJEVANJU

ZBOG  IZVOĐENJA RADOVA NA OTKLANJANJU KVARA NA VODOVODNOJ MREŽI.

                                      

 UPRAVA PREDUZEĆA

Kontakt

JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići
Ul. Žunovačka br. 4.
71240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
+387 33 420 346
+387 33 420 192